Notka biograficzna

Doty­chcza­sowe wys­tawy malarstwa i grafiki:

 • wys­tawa indy­wid­u­alna Yacht Klub Pol­ski Bielsko-​Biała, Tresna 2004 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Kap­i­tan Mor­gan”, Yacht Klub Pol­ski Bielsko-​Biała, Biel­sko 2005r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna „Gale­ria Miejska” , Trenčin (Słowacja) 2005r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna „Café Galery” w Wad­ow­icach, marzec /​kwiecień 2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieck­iej, maj 2006 r.
 • wys­tawa zbiorowa Gale­ria Zamkowa w Starym Zamku w Żywcu, „Idzie młodość” czer­wiec 2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Gale­ria Zamkowa 2 w Starym Zamku w Żywcu, „Na hory­zon­cie”: 31.0830.09.2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Gale­ria „Tyle światów” – Oświęcim­skie Cen­trum Kul­tury, 26.0410.05. 2007 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Pszczyńskie Cen­trum Kul­tury, Gale­ria „13”, 15.0621.06.2007 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Fun­dacji Kul­tury Ziemi San­domier­skiej, Fes­ti­wal” szanty w San­domierzu” – Gale­ria „Przykrótka”, 25.07. – 08.08.2008 r.
 • 27.0320.04.2009 Oświęcim­skie Cen­trum Kultury
 • 22.0521.06.2009 Kielce
 • 27.0605.07.2009 Klub Mary­narki Wojen­nej „Riwiera”, Gdynia