Aranżacja wnętrz

Tworze­nie pro­jek­tów deko­ra­tors­kich na potrzeby firm i instytucji:

 • pro­jek­towanie lokali gas­tro­nom­icznych, takich jak: restau­racje, kaw­iarnie, bary;
 • pro­jek­towanie wnętrz hote­lars­kich: hotele, pensjonaty
 • pro­jek­towanie wnętrz firm i instytucji
 • tworze­nie pro­jek­tów i wprowadzanie zmian na potrzeby klien­tów prywatnych
 • wiz­ual­iza­cje 3D

Aranżacja wnętrza:

 • dobór kolorystyki ścian, sufitów..
 • ume­blowanie
 • dobór oświ­etle­nia
 • dobór sto­larki okienno-​drzwiowej
 • mała architek­tura zieleni
 • rysunki i wiz­ual­iza­cje przestrzeni.

Do obe­jrzenia kilka przykład­owych real­iza­cji.

Zapraszam do współpracy!.