Projektowanie graficzne

Oferta pro­fesjon­al­nego tworzenia grafiki reklamowej:

  • pro­jek­towanie reklam
  • real­iza­cja pro­jek­tów graficznych (współpraca z drukar­ni­ami i innymi pod­mio­tami wykonawczymi)
  • doradztwo wiz­erunk­owe firmy
  • tworze­nie kam­pani reklamowych.

Zapoz­naj się z galerią moich real­iza­cji.