Usługi

Witam na mojej stronie, gdzie pod szyl­dem Pra­cow­nia Artysty­czna Agnieszka Pisko­rek ofer­uję Państwu autorskie usługi w zakre­sie pro­jek­towa­nia i aranżacji wnętrz:

  • pro­jekty aranża­cyjne wnętrz i budynków
  • doradztwo w zakre­sie kolorystyki , oświ­etle­nia, umeblowania
  • pro­jekty ogrodów i małej architektury
  • wiz­ual­iza­cje 3D wnętrz i budynków
  • pro­jek­towanie mebli i innych przed­miotów użytkowych

Zapraszam do współpracy!