Likwidacja działu dekoratorskiego.

5 lat temu

Pragnę poin­for­mować , iż od wrześ­nia 2014 nie prowadz­imy już usług z zakresu deko­racji ślubnych.

Zaw­ieszamy dział:

  • flo­rystyka ślubna
  • deko­racje sal, koś­ciołów itp.
  • zaproszenia, wini­etki i inne druki okolicznościowe.

Wszys­tkim doty­chcza­sowym klien­tom pragnę serdecznie podz­iękować za współpracę.