Aranżacja wnętrz

Tworze­nie pro­jek­tów deko­ra­tors­kich na potrzeby firm i instytucji:

  • pro­jek­towanie lokali gas­tro­nom­icznych, takich jak: restau­racje, kaw­iarnie, bary;
  • pro­jek­towanie wnętrz hote­lars­kich: hotele, pensjonaty
  • pro­jek­towanie wnętrz firm i instytucji
  • tworze­nie pro­jek­tów i wprowadzanie zmian na potrzeby klien­tów prywatnych
  • usługa wiz­ual­iza­cji 3D

Aranżacja wnętrza:

  • dobór kolorystyki ścian, sufitów..
  • ume­blowanie
  • dobór oświ­etle­nia
  • dobór sto­larki okienno-​drzwiowej
  • mała architek­tura zieleni

Do obe­jrzenia kilka przykład­owych real­iza­cji.

Zapraszam do współpracy!.