Usługi

Witam na mojej stronie, gdzie pod szyl­dem Pra­cow­nia Artysty­czna – Agnieszka Zoń ofer­uję Państwu usługi w zakresie:

1. FOTOGRAFIA REKLAMOWA

 • sesje zdję­ciowe dla branży meblarskiej
 • sesje zdję­ciowe pro­duk­tów spożywczych
 • sesje zdję­ciowe z udzi­ałem modeli
 • pro­fesjon­alna obróbka graficzna zdjęć

2. PRO­JEK­TOWANIE GRAFICZNE

 • pro­jekty fold­erów, kat­a­logów, ulotek itp.
 • pro­jekty tablic reklam­owych, banerów
 • pro­jekty kart menu
 • wiz­ual­iza­cja 3D produktów

3. DEKO­RA­TORSTWO I ARANŻACJE WNĘTRZ

 • pro­jekty aranża­cyjne wnętrz i budynków
 • doradztwo w zakre­sie kolorystyki , oświ­etle­nia, umeblowania
 • pro­jekty ogrodów i małej architektury
 • wiz­ual­iza­cje 3D wnętrz i budynków

Zapraszam do współpracy!