Portfolio

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć doku­men­tu­ją­cych moje doty­chcza­sowe real­iza­cje w zakre­sie architek­tury wnętrz:

Archi­walna doku­men­tacja real­iza­cji agencji reklam­owej ART ZONE w lat­ach 20052015: