Fotografia reklamowa

Ofer­uję sesje fotograficzną dla firm i insty­tucji z zaak­cen­towaniem jak najlep­szej pro­mocji wskazanego pro­duktu. Usługa obe­j­muje również pro­fesjon­alną obróbkę graficzną mate­ri­ału zdjęciowego.